Pracownia Plastyczna

Dotychczasowych uczestników zajęć w Pracowni Plastycznej Pani Elżbiety Lubińskiej prosimy o potwierdzenie kontynuacji zajęć w roku szkolnym 2023/2024.

Sekretariat OCK 62/730 25 76